Stránka Navigácia v povolaní sa transformuje na nový obsah pre vás...
...k dispozícii bude čoskoro :-)

Služby pre klientov napriek tomu stále poskytujeme - najmä individuálneho charakteru "one-to-one session" - na témy akokoľvek súvisiace, najmä a nielen, s pracovným životom, povolaním, vzťahmi na pracovisku, svojim wellbeingom a podobne.

Používam rôzne prístupy, podobajú sa hlavne kariérovému koučingu, poradenstvu s psychologickými a terapeutickými aspektami a kariérové poradenstvo reflexívnou a zážitkovou formou.

Cena konzultačnej hodiny pri krátkodobom poradenskom procese je 50 EUR, pri dlhodobom / 6 mesiacov a viac 40 Eur

Ako prípravu na stretnutie môžete využiť aj online nástroj pre kariérové poradenstvo WORKNAVIGATOR.

telefón: 0905 993 355 | e-mail: info@navigaciavpovolani.sk | adresa: Odborárske námestie 3, Bratislava