Cenník

Kariérové poradenstvo

Prvá - úvodná konzultácia € 25/hod
Následné konzultácie € 35/hod
Kariérové poradenstvo s koučovacím prístupom € 50/hod

Psychodiagnostika

Ceny za Hogan psychodiagnostiku (HPI, MVPI, HDS):

Testovanie on-line + základná grafická správa k výsledkom (+podrobná dátová správa k dispozícii certifikovanej osobe ako podklad k podrobnej interpretácii konzultantom) € 66
Testovanie a písomná podrobná správa - individuálne spracovaná konzultantom € 129
Stredne dlhá správa generovaná automaticky HPI, MVPI € 72
Podrobné gererované správy určené pre vyšší manažment cca 15-20 strán

Pozn. Vzory správ zašleme na vyžiadanie.

€ 270
Konzultácia a interpretácia k výsledkom certifikovaným konzultantom € 86/hod, € 43/30min

Ceny sú uvedené pre každý dotazník samostatne.

Koučing

Biznis koučing - strategický koučing podnikateľa, kompetenčný koučing na zvýšenie svojich zručností, efektivity a výkonnosti € 100/hod,
balík € 525/6hod,
balík € 1000/12hod
Kariérny koučing - koučing na rôzne témy súvisiace s prácou a vhodným povolaním € 65/1hod,
balík € 500/10hod
Life koučing - so zreteľom k profesnej rovnováhe (témy ako work-life balance, zladenie osobnosti s prácou) € 65/1hod,
balík € 500/10hod

HR Consulting

Cenová ponuka sa odvíja od dizajnu služby vytvoreného na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Je predmetom individuálnej dohody.