Kde ste nás mohli vidieť


2013

Workshop - 23. mája 2013, Bratislava

Pozývame Vás na jednodňový workshop Ako ďalej s mojou kariérou. Vyskúšajte si interaktívne cvičenia na zistenie svojich kvalít, ktoré Vám pomôžu na profesionálnej dráhe. Objavte svoje silné charakterové čŕty, ktoré sú potrebné pre úspech v povolaní. Viac info

Seminár pre členov SOPK "Individuálny biznis koučing" 9.5.2013

Priblížili sme koučing ako rozvojový nástroj, ukázali jeho prínosy a dôvody prečo je účinný a prináša výsledky. Diskutovali o možnostiach ako posilniť manažérske zručnosti využitím koučovacieho prístupu. Počas seminára si účastníci vyskúšali aj koučing na sebe. Viac info

Artforum 6. 5. 2013

Radi Vás privítame na neformálnom diskusnom posedení v kníhkupectve Artfórum v Bratislave, v pondelok 6. mája 2013. Pri šálke čaju alebo kávy budeme v rozoberať tému: Ako viac v práci používať svoje kvality a talent. Viac info

Workshop: "Rovnováha duše a tela" v spolupráci s Hemisféry, 20. apríl 2013 12.30 - 18 hod, Galéria Cubicon

príjemné popoludnie s jógou a psychovolkmanom, podpori našu kreativitu pri nachádzaní pohody v práci - následná vedená diskusia.

Job Expo 2013 - veľtrh práce 18. a 19.4.2013 Nitra

Veľtrh práce 18. a 19.4.2013 Nitra - počas oboch dní vám predstavíme v seminárnych miestnostiach 2 témy ( Rozhodnite sa pre svoje povolanie a získajte ho! a Mať to "správne" povolanie - pre každého znamená niečo iné) a v stánku Navigácie v povolaní možete 2x za deň zažiť na vlastnej koži ukážku Assessment Centra - metódy výberu zamestnancov hodnotením a pozorovaním v modelových situáciách - môžete sa zapojiť ako účastník hodnotiaceho centra (AC) - všetci priami účastníci získajú spätnú väzbu ku ich výkonom v priebehu modelových úloh a kariérové poradenstvo od skúsenej kariérovej poradkyni a koučky :-)

Klub platformy Ženy v podnikaní 8.4.2013 na tému "Úžitok biznis koučingu pre podnikanie"

Na klube sme diskutovali o možnostiach a prínosoch individuálneho a skupinového biznis koučingu pre podnikateľky. Vaskúšali si techniky a metódy koučingu. Spoznali na vlastnej koži ako prebieha koučovacie stretnutie. Bola príjemná atmosféra. Viac info

NDK 2013 - 6. a 7.3.2013

V koučovacej zóne profesionálnych koučov SAKO a ICF. Individuálne bezplatné koučovanie pre účastníkov veľtrhu 7.3. doobeda a poobede skupinový workshop "Kariérny koučing ako nástroj pre úspešnú kariéru" v trvaní 3 hod.

Profesia Days 2013 - 20. a 21.2.2013

V koučovacej zóne profesionálnych koučov ICF a SAKO. Individuálne bezplatné koučovanie pre účastníkov veľtrhu. V prednáškovej miestnosti 1 som viedla workshop "Mať to správne povolanie pre každého znamená niečo iné"

Moderovaná diskusia na tému "Ako získať správnu navigáciu" 31.1.2013

Inšpirujúce stretnutie v UniCare coworking centre, kde bola ústrednou témou otázka Ako zistiť, či sedím na strávnej stoličke. Účastníci si vyskúšali aj interaktívne cvičenia na objavenie astektov vhodnej práce pre seba. Viac info

2012

30.11.2012 neformálne diskusné posedenie v Kaviarni Artforum v Bratislave na tému Šťastie v práci

Plagát

14.-16.12 2012 seminár:Nájdite smer a kvality svojho budúceho povolania!

víkendový zážitkový workshop - 13 účastníkov, časť klientov pre vlastnú "navigáciu" a druhá časť poradcov pre oboznámenie sa s metodikou, pestrosť bola prínosom :-)

Národná cena kariérového poradenstva 2012

Centrum Euroguidance organizovala dňa 25. októbra 2012 v Bratislave konferenciu Národná cena kariérového poradenstva 2012.
Akcia bola venovaná téme „zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy“ (Career Management Skills).
Navigácia v povolaní sa zúčastnila so svojím príspevkom na strane 30 v Kompendiu súťažných príspevkov

Jún 2012 Workshop

víkendový zážitkový workshop Navigácia pri hľadaní povolania - 12 účastníkov v príjemnej priateľskej atmosfére tvorilo svoje vízie o budúcej "šťastnej práci"

JOB EXPO 2012 Veľtrh pracovných príležitostí 10. a 11.5.2012 v Nitre

Navigácia v povolaní priniesla po dva dni prezentácie na tému "Rozhodnite sa pre povolanie a získajte ho!" + v stánku spolu s Assessment Systems viedla workshopy - naživo ukážky Assessment Centier + spätná väzba k priebehu pre jednotlivcov a kariérne poradenstvo

Profesia days 2012 15.-16.2.2012

v stánku spolu s Assessment Systems workshopy - naživo ukážky Assessment Centier + spätná väzba k priebehu pre jednotlivcov a kariérne poradenstvo

2011

Súťaž: KARIÉROVÉ PORADENSTVO 2011

Získala čestné uznanie za prezentáciu služieb kariérového poradenstva na internetových stránkach. strana 6.7 a popis suťaže

6. - 7.5.2011 - Talents of Tomorrow

Inšpiratívna prednáška na tému "Robiť to, čo mám rád alebo mať rád to, čo robím" na konferencii pre študentov organizovanej AIESEC Slovensko.
Bližšie informácie nájdete tu.

20.3.2011 - Lampáreň na Markíze

Veľmi krátka ukážka práce v príbehu trenssexuála Andrey.
Video nájdete tu.

2. - 5. 3. 2011 - ClickJobFair - virtuálny stánok

Virtuálny veľtrh práce - časť auditórium.
Bližšie informácie nájdete tu a prezentované video tu.

16. - 17. 2.2011 - Profesia Days

Individuálne poradenstvo v poradenskom stánku.
Bližšie informácie nájdete tu.

2010

Súťaž: KARIÉROVÉ PORADENSTVO 2010

príspevok bol uverejnený k kompendiu súťažných príspevkov str. 18

20.10.2010 - Zahájenie spolupráce s Centrom kariérneho poradenstva STU

Prvé stretnutie so študentami a predstavenie služby.
Bližšie informácie nájdete tu.

12.10.2010 - Workshop na pôde Americkej obchodnej komory

Workshop na tému Employee Well-beeing as a New Challenge for HR Managers.
Bližšie informácie nájdete tu.

26. - 28.5.2010 - Konferencia "Psychológia práce a organizácie 2010"

Príspevok - predstavenie inovatívnej metodiky kariérového poradenstva.
Bližšie informácie nájdete tu.

20. - 21.5.2010 - Talents of Tomorrow

Workshop na konferencii pre študentov organizovanej AIESEC Slovensko.

29. - 30.4.2010 - Veľtrh práce JobExpo2010"

Prezentácia na tému ako si nájsť správne povolanie a konzultácie na stánku.
Bližšie informácie nájdete tu.

20.4.2010 - Beseda "Nájdi svoje povolanie"

Beseda so študentami Ekonomickej univerzity v Bratislave ohľadne ich kariérnej orientácie.

11. - 12.3.2010 - Workshop na veľtrhu pracovných príležitostí - Národné dni kariéry"

Ukážka používaných techník pri dvojdenných workshopoch navigácie v povolaní pre študentov.

10.3.2010 a 4.11.2009 - Seminár "Inovatívne metódy v kariérovom poradenstve"

Organizovaný Euroguidance Slovensko.
Workshop pre odborníkov v oblasti kariérového poradenstva na oboznámenie sa s novými metódami.
Bližšie informácie nájdete tu.