O mne

Fotka Eva Uhríková

Eva Uhríková, PCC, ECPC
NAVIGÁCIA V POVOLANÍ, s.r.o.

Kariérový poradca a kouč, HR konzultant

Motto: Staňte sa tým, kým ste. Rozviňte svoj potenciál a žite svoj život naplno.

Pracujem s jednotlivcami i skupinami, Špecializujem sa na kariérny koučing.

Venujem sa najmä individuálnemu koučingu v súvislosti s kariérovým smerovaním a kariérnym rastom. Organizujem a vediem aj otvorené skupinové workshopy. Prednášam na niektorých VŠ a vediem semináre zážitkového kariérneho poradenstva a kariérového koučingu.

Pomáham ľuďom nájsť si najvhodnejšie povolanie a firmám mať správnych ľudí na správnych miestach. Primárne sa zaoberám efektivitou a spokojnosťou ľudi vo svojej práci. Mojím profesným poslaním sa stalo sprevádzanie klientov pri hľadaní naplnenia a rovnováhy v profesnom živote.

Pôsobím tiež v oblasti consultingu a poradenstva personálnych procesov. Špecializujem sa na meranie a identifikovanie osobného potenciálu jednotlivca aj prostredníctvom Hogan psychodiagnostiky ako certifikovaný interpreter. Som koučkou v systemickom na riešenie orientovanom prístupe (Solution Focused), absolvovala som koučovskú školu Erickson College International Vancouver, Canada, ročný výcik kariérového poradenstva Navigácie v povolaní švajčiarskeho kouča a lektora Thomasa Dienera a mnoho ďaľších seminárov v oblasti systemickej a na proces orientovanej psychológie.

Dlhodobé kurzy a výcviky: 

ACTP ACTP ACTP ACTP
  • Psychoterapeutický dlhodobý výcvik POP vedený zahraničnými učiteľmi na proces orientovanej psychológie – anglickej a švajčiarskej fakulty IAPOP – od 2012 – 2015 (absolvent fázy I. – úspešne realizované skúšky 7 tém)
  • The Art and Science of Coaching - (I-IV.modul 2011, V.modul 2012) Erickson College International, Vancouver, Canada – vzdelávanie v systemickom koučingu zameranom na riešenia Solution Focused, ACTP - program certifikovaný ICF- medzinárodnou federáciou koučov
  • Medzinárodná certifikácia – ECPC - Erickson Certified Professional Coach
  • Certifikácia v HAS metódach, Hoganovej psychodiagnostike – Assesment Systems, 2010
  • Akreditovaný ročný výcvik kariérneho poradenstva – Navigácia pri hľadaní povolania – Thomas Diener, Inštitút proces orientovanej psychológie, 2007
Ďalšie tréningy a semináre

Profesné pôsobenie: 

  • 2008 – NAVIGÁCIA V POVOLANÍ, samostatná prax - koučing – kariérny, biznis koučing,individuálne a skupinové kariérové poradenstvo, consulting a poradenstvo personálnych procesov
  • 2007 - 2008 - prechod do oblasti personalistiky – Start People, s.r.o. - výbery zamestnancov, personálne poradenstvo, koučing, vedenie tréningov, consulting
  • 1998 – 2007 - pôsobenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s – práca s rizikovými klientmi, mediácia, vyjednávanie s klientmi porušujúcimi podmienky úverových zmlúv, analýzy úverového rizika, návrhy opatrení