Koučing

Koučing rozvíja pracovný i osobný potenciál. Umožňuje človeku objavovať cestu k riešeniam, dosahovať ciele, zvyšovať efektivitu a spokojnosť v živote (v pracovnej i osobnej sfére). Proces koučingu sa riadi základnými kompetenciami profesionálneho koučovania zadefinovanými medzinárodnou federáciou koučov ICF.
„Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život" (International Coach Federation)

Kariérny koučing

Kariérny koučing sa venuje témam súvisiacim s povolaním, profesijnou cestou, realizáciou v práci, rozvojom kariéry a dosahovaním želaných výsledkov. Staňte sa tým kým ste – nájdite povolanie, v ktorom budete môcť naplno realizovať svoj osobný potenciál. Kariérový koučing vám pomôže odhaliť vnútorné preferencie, motivácie a prepojiť ich na ideálne povolanie. Kariérny koučing vám pomôže byť úspešný v práci.

Viac

Koučing pri hľadaní zamestnania

Je sprevádzaním klienta s cieľom nájsť zamestnanie, resp. pracovnú pozíciu/miesto. Kouč pôsobí ako sprievodca pri efektívnom hľadaní spôsobov a akčných krokov pri získaní zamestnania. Proces obsahuje podporu, motiváciu a tiež kontrolu plnenia klientom stanovených akčných krokov.

Viac

Biznis koučing

Biznis koučing je zameraný na zvýšenie výkonu a rozvoj pracovníkov v organizáciách. Využívajú ho manažéri rôznych úrovní, prípadne špecialisti. Pri biznis koučingu vstupuje do procesu aj systém organizácie, jej požiadavky na daného zamestnanca a jeho rozvoj. Hlavným cieľom je zvýšenie efektivity fungovania zamestnanca v organizácii – maximalizácia využitia osobného potenciálu.

Viac

Life koučing

Life coaching – v preklade životný koučing je o hľadaní ciest a riešení v témach, ktoré priamo nesúvisia s prácou. Najčastejšie sa tento typ koučingu používa, keď človek hľadá východiská v danej životnej situácii, alebo chce zapracovať na svojom osobnom raste.

Viac