Koučing pri hľadaní zamestania

image

Nájsť želanú prácu nie je úplne jednoduché pre každého človeka. Je dostupných veľa rád a informácií na túto tému. No niekedy nám úplne nesedia a máme pocit, že sa na základe nich snažíme dostať do kože niekoho iného. Kouč verí, že klient sám najlepšie vie, čo je pre neho dobré, čo chce a akým spôsobom to dosiahne. Umožňuje mu uvidieť, nájsť potenciál v sebe. Je akýmsi katalyzátorom, urýchlovačom, či štartérom tohto procesu.

Koučing pomôže človeku objaviť spôsoby a možnosti, ktoré sú mu vlastné. Uvoľní prekážky, ktoré bránia človeku konať. Privedie ho k aktívnemu jednaniu a uchopeniu situácie do vlastných rúk. Podporí človeka k dosahovaniu malých víťazstiev, vedúcich k naplneniu vízie a cieľa. Koučing v špecifickej situácii pri hľadaní zamestnania sa venuje problémovým bodom v procese hľadania práce a zameriava sa na jej úspešné získanie.

Je určený hlavne pre ľudí, ktorí:

  • hľadajú zmenu a nové uplatnenie
  • uvažujú o osamostatnení sa a chcú si ujasniť kroky
  • hľadajú prvú prácu po škole
  • opäť po čase – po materskej hľadajú zamestnanie (alebo iné uplatnenie)
  • momentálne nemajú prácu
  • prácu majú a chcú si nájsť inú, vhodnejšiu

... a chcú zefektívniť svoje spôsoby hľadania a byť úspešný.

K výsledkom sa klient dopracúva realizovaním akčných krokov, pre ktoré sa sám rozhodne a stanoví si ich v priebehu koučingu. Kouč umožňuje klientovi nachádzať najlepšie možné riešenia, objavovať zdroje, vidieť smer a získať potrebnú energiu na cestu.