Life koučing

image

... aby bol človek šťastný v živote.

Life coaching alebo po slovensky životný koučing.
O čom to vlastne je? Áno o živote !
Veľa času trávime v práci, no nielen tieto témy nám rezonujú v živote. Niekedy sa ocitneme v situáciách, ktoré viac súvisia a naším osobným životom a predsa ich nevieme uspokojujúco riešiť.

Tak ako v iných typoch koučingu i tu ide o rozvoj človeka o jeho osobnostný posun vpred. Klient prostredníctvom koučovacích rozhovorov nachádza najlepšie riešenia pre seba, uvoľňujú sa bariéry, ktoré mu stoja v plynulom toku žitia. Človek prostredníctvom cieleného rozhovoru s koučom získava sebavedomie, stáva sa schopnejším prevziať riadenie svojho života, svojich rozhodnutí.

Kouč inšpiruje a podporuje človeka vo vytvorení si života podľa vlastných predstáv.

Life koučing nie je terapia, nie je to tréning zručností a ani dávanie rád. Je to pomáhajúci rozhovor, ktorý uľahčuje cestu životom k celkovej spokojnosti človeka. Kouč vám nevie povedať, čo máte robiť, vie však, aké otázky vám položiť a vie ako vás podržať, aby ste našli vlastné odpovede.

Frekvencia a počet stretnutí závisí výhradne na klientovi a cieľoch koučingu.