Expertné poradenstvo

image

Poskytuje rady a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať v ponukách na pracovnom trhu. Zefektívnime vaše kroky a vynaloženú energiu namierime presnejšie na získanie cieľa – vhodnej práce pre vás.

Odborné poradenstvo je účinné za predpokladu, že človek vie čo vlastne hľadá. Rozhodujúce pre úspech je jasné a konkrétne nasmerovanie sa na prácu, ktorá práve Vám bude úplne „sedieť. Čo je to pravé pre vás, na akú prácu, aké pozície sa hodíte, tomu sa venujeme s klientom formou kariérového koučingu alebo kariérového poradenstva „Navigácia v povolaní“.

Ak máte pre seba zadefinované, akú prácu chcete a viete robiť, čo je cieľom vášho hľadania, môžete sa do toho pustiť. A ako, akým spôsobom, to je práve predmetom expertného poradenstva.

Témy, ktorým sa venuje expertné poradenstvo:

  • Ako cielene vyhľadávať prácu, pozíciu – kde a akým spôsobom
  • Ako pripraviť podklady k výberovému konaniu – CV a ML, pripadne iný material
  • Ako oslovovať potencionálnych zamestnávateľov
  • Ako sa pripraviť na výberové pohovory – stretnutia
  • Ako sa prezentovať na výberovom konaní – čo o sebe povedať, ako presvedčiť, že som ten pravý práve pre ich spoločnosť
  • Možnosť nácviku pohovoru a video-analýzy

Keď už viete ako, akým spôsobom, zamerajte sa presne na váš cieľ, ako v terči do stredu sústredných kružníc. Tu je predsa najväčšia šanca výhry. Veď nebudete strieľať dookola, keď v strede je najviac bodov – najväčšia šanca na úspech a pocit spokojnosti v práci.