Kariérny koučing

image Koučing je rozvojový nástroj, ktorý učí človeka učiť sa, vnímať realitu, vidieť možnosti a vedome sa rozhodovať. Pomáha mu posúvať sa vpred, uvoľňuje bariéry brániace voľnej realizácii a výkonu. Podporuje človeka žiť plnší a spokojnejší život. Na rozdiel od mentoringu, konzultácii či poradenstva, kouč nie je odborníkom v danej oblasti, kde klient pôsobí. Neprináša mu rady a informácie týkajúce sa tematiky pracovnej oblasti. Pôsobením kouča klient ľahšie formuluje a dosahuje svoje vízie, ciele.

Pri koučingu, kde klient rieši témy súvisiace s prácou sa často používajú dva výrazy – kariérový koučing a kariérny koučing.

Kariérový koučing viac súvisí s hľadaním profesnej oblasti, vhodného povolania a jeho získaniu. Sprevádza klienta procesom hľadania vhodného povolania a cieľom je nájsť oblasť, prácu, ktorá bude človeku sedieť. Lebo keď ho práca baví a je mu tak povediac „šitá na mieru“ je väčší predpoklad, že ju aj bude robiť dobre a bude v nej dosahovať lepšie výsledky. A to najdôležitejšie - bude spokojnejší a šťastnejší v pracovnom i osobnom živote.

Kariérny koučing sa skôr zameriava na úspešnosť v práci, na koučing, ktorý pomáha v kariére dosahovať výsledky, rozvíjať sa a posúvať dopredu, postupovať v kariére. Pomáha hľadať cesty a riešenia vedúce k určenému cieľu koučovaného. Odstraňuje bariéry, ktoré človeku bránia napredovať.

Ako prebieha:
Na prvom stretnutí si klient spolu s koučom vyjasnia ciele a očakávania, s ktorými klient prichádza. Kouč predstaví spôsob práce, možnosti a prínosy koučingu. Spoločne si zadefinujú dlhodobejší cieľ koučingu a predpokladané obdobie na jeho dosiahnutie. Jednotlivé témy stretnutí sa potom odvíjajú a súvisia so stanoveným cieľom.

Predpokladaný rozsah:
Zväčša ide o súbor 10-12 hodinových stretnutí v priebehu troch až šiestich mesiacov. V závere, po zhodnotení výsledkov a prínosov si klient volí ďalší postup. Oslávi dosiahnutie želaných výsledkov a realizuje ich v živote. V prípade nových cieľov je možné dohodnúť si následný koučovací kontrakt.