Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo stojí na pomedzí personálneho a psychologického poradenstva a koučingu. Je sprevádzaním klienta pri hľadaní nového povolania, či profesijného smerovania.
Kariérové poradenstvo zohľadňuje schopnosti , zručnosti človeka a motiváciu ako dôležitý aspekt. Pomáha objavovať a rozvíjať potenciál a zdroje ukryté v človeku . Prihliada i na osobnostné charakteristiky, hľadá súlad medzi pracovným svetom a osobnými preferenciami.

Navigácia v povolaní

Navigácia v povolaní prináša klientovi jasnejší obraz o vhodnom povolaní pre neho. Používa zážitkový koučovací prístup kombinovaný s aktivitami, ktoré pomáhajú človeku zorientovať sa vo svojich schopnostiach a zručnostiach, osobnostných kvalitách. Táto unikátna kombinácia postupov vznikla na základe dlhoročných skúseností švajčiarskeho kariérového poradcu Thomasa Dienera.

Viac

Psychodiagnostika a testovanie

Hoganove dotazníky (HPI, MVPI, HDS) ako objektívny nástroj popisujú osobnostné charakteristiky a kompetencie, ktoré sa prejavujú v správaní v pracovnom kontexte. Využívame rôzne formy testov a psychodiagnostiky so zameraním na profesijnú oblasť (osobnostné, motivačné, výkonové).

Viac

Expertné poradenstvo

Odborné personálne poradenstvo Vám pomôže orientovať sa a presadiť na reálnom trhu práce. Zahŕňa služby ako posúdenie životopisu a motivačného listu, ako cielene a efektívne vyhľadávať potenciálnych zamestnávateľov, spôsoby ich oslovovania, príprava na pohovor vrátane videoanalýzy modelových pohovorov a ďalšie konzultácie v procese hľadania povolania a zamestnania.

Viac