Individuálni klienti

Rozmýšľate o svojom osobnom rozvoji? Chcete napredovať, byť úspešný a spokojný v práci i v živote? Alebo mať proste radosť z práce? A možno práve hľadáte novú prácu a neviete presne akú, či ako...
Radi vás budeme sprevádzať touto cestou, pomôžeme vám objaviť svoje skryté zdroje. Poskytneme vám podporu, či radu pri hľadaní východísk a správnych smerov, pri dosahovaní cieľov. Individuálna práca s klientom prebieha v príjemnom prostredí malej kancelárie. Poskytuje priestor na otvorený dialóg zachovávajúci diskrétnosť klientovi.

Kariérny koučing

Kariérny koučing sa venuje témam súvisiacim s povolaním, profesijnou cestou, realizáciou v práci, rozvojom kariéry a dosahovaním želaných výsledkov. Staňte sa tým kým ste – nájdite povolanie, v ktorom budete môcť naplno realizovať svoj osobný potenciál. Kariérový koučing vám pomôže odhaliť vnútorné preferencie, motivácie a prepojiť ich na ideálne povolanie. Kariérny koučing vám pomôže byť úspešný v práci.

Viac

Kariérové poradenstvo - Navigácia v povolaní

Navigácia v povolaní prináša klientovi jasnejší obraz o vhodnom povolaní pre neho. Používa zážitkový koučovací prístup kombinovaný s aktivitami, ktoré pomáhajú človeku zorientovať sa vo svojich schopnostiach a zručnostiach, osobnostných kvalitách. Táto unikátna kombinácia postupov vznikla na základe dlhoročných skúseností švajčiarskeho kariérového poradcu Thomasa Dienera.

Viac

Psychodiagnostika a testovanie

Hoganove dotazníky (HPI, MVPI, HDS) ako objektívny nástroj popisujú osobnostné charakteristiky a kompetencie, ktoré sa prejavujú v správaní v pracovnom kontexte. Využívame rôzne formy testov a psychodiagnostiky so zameraním na profesijnú oblasť (osobnostné, motivačné, výkonové).

Viac

Koučing pri hľadaní zamestnania

Je sprevádzaním klienta s cieľom nájsť zamestnanie, resp. pracovnú pozíciu/miesto. Kouč pôsobí ako sprievodca pri efektívnom hľadaní spôsobov a akčných krokov pri získaní zamestnania. Proces obsahuje podporu, motiváciu a tiež kontrolu plnenia klientom stanovených akčných krokov.

Viac

Expertné poradenstvo

Odborné personálne poradenstvo Vám pomôže orientovať sa a presadiť na reálnom trhu práce. Zahŕňa služby ako posúdenie životopisu a motivačného listu, ako cielene a efektívne vyhľadávať potenciálnych zamestnávateľov, spôsoby ich oslovovania, príprava na pohovor vrátane videoanalýzy modelových pohovorov a ďalšie konzultácie v procese hľadania povolania a zamestnania.

Viac

Life koučing

Life coaching – v preklade životný koučing je o hľadaní ciest a riešení v témach, ktoré priamo nesúvisia s prácou. Najčastejšie sa tento typ koučingu používa, keď človek hľadá východiská v danej životnej situácii, alebo chce zapracovať na svojom osobnom raste.

Viac