Firemní klienti

Pomáhame organizáciám i jednotlivcom v nich poznávať a rozvíjať svoj potenciál. Poskytneme konzultačné služby pri nastavovaní a realizácii procesov výberu a rozvoja zamestnancov. Riešenia a nástroje, ktoré používame vám umožnia rozpoznať a vybrať vhodných zamestnancov. Manažérom poskytnú relevantné informácie a uľahčia viesť, motivovať a rozvíjať svojich ľudí a tým zvýšiť výkon jednotlivcov a prosperitu spoločnosti. Pri realizácii projektov pre firemných klientov spolupracujeme so skúsenými partnermi disponujúcimi vysokou odbornosťou a kvalitnými metódami.

Biznis koučing

Biznis koučing je zameraný na zvýšenie výkonu a rozvoj pracovníkov v organizáciách. Využívajú ho manažéri rôznych úrovní, prípadne špecialisti. Pri biznis koučingu vstupuje do procesu aj systém organizácie, jej požiadavky na daného zamestnanca a jeho rozvoj. Hlavným cieľom je zvýšenie efektivity fungovania zamestnanca v organizácii – maximalizácia využitia osobného potenciálu.

Viac

Výber zamestnancov

Consulting a spolupráca v procese výberu zamestnancov, počnúc tvorbou kompetenčného modelu pozície, cez poradenstvo pri určení metód výberového procesu, podporu pri tvorbe inzercie,  pri vyhľadávaní vhodných kandidátov, posúdenie a otestovanie kandidátov, assesment centrum až po adaptačný proces nového zamestnanca vo firme.

Viac

Kariérne plánovanie

Pri kariérnom plánovaní je možno hovoriť o procese identifikácie a prieniku rozvojových potrieb zamestnanca a organizácie v širšom kontexte. Plánovanie kariéry je proces, pomocou ktorého na jednej strane zamestnanci formulujú svoje kariérne ciele a osobné ambície a na strane druhej organizácia hodnotí ich individuálne schopnosti a oblasti rozvoja v súlade s jej potrebami a prioritami.

Viac

Talent management

Identifikovanie a výber talentov, posúdenie možností ich rozvoja, zostavenie kariérneho plánu a určenie najvhodnejších vzdelávacích aktivít pre rozvoj kariéry. Cieľom talent manažmentu je zabezpečiť a udržať si v organizácii najlepších ľudí na správnych miestach. Všetky metódy talent manažmentu smerujú k efektívnemu a dlhodobému využitiu strategického ľudského kapitálu.

Viac

Personálny audit

Personálny audit je vhodným nástrojom ako korektne, odborne a komplexne analyzovať súčasnú situáciu v spoločnosti a získať tak celkový obraz o efektivite personálneho riadenia. Zefektívňovanie procesov, reorganizácia štruktúry spoločnosti a s tým spojená interná mobilita zamestnancov je jednou z možností využitia personálneho auditu. Posúdením kompetencií a potenciálu pracovníkov vás podporíme aj pri reštrukturalizácii, aby jej výsledkom boli správni ľudia na správnom mieste.

Viac

Outplacement

Outplacement je program, ktorý vám pomôže čo najlepšie zvládnuť proces hromadného prepúšťania. Jeho súčasťou je starostlivosť o zamestnancov, ktorí odchádzajú, ich podpora pri hľadaní nového uplatnenia a motivácia pracovníkov, ktorí v spoločnosti zostávajú. Vplýva na vytváranie pozitívnej firemnej kultúry, na výkon a produktivitu. Buduje zamestnávateľskú značku a posilňuje image firmy, ako vo vzťahu k vlastným zamestnancom, tak k verejnosti.

Viac

Hogan psychodiagnostika

Profesijná psychodiagnostika zahŕňa niekoľko testov používaných na výber a rozvoj zamestnancov. Používame štandardizované a relevantné nástroje, kvalitné psychodiagnostické metódy, ako sú napríklad Hoganove dotazníky. Spoľahlivé posúdenie dôležitých atribútov pre úspešný výkon profesie (schopností, osobnostných predpokladov motivácie) poskytuje manažérom a personalistom kvalitné podklady k správnym personálnym rozhodnutiam.

Viac