Outplacement

outplacement Hlavným cieľom outplacementu je pripraviť manažment a zamestnancov na hromadné prepúšťanie. Program pomôže výrazne zvýšiť prepúšťaným zamestnancom šance na ďalšie uplatnenie na trhu práce a zabezpečí koordináciu procesu.
Outplacement má tiež zabrániť odchodu kľúčových zamestnancov firmy a aj napriek ťažkým zmenám udržať pozitívny vzťah zamestnancov k firme.

Čo získate

 • Úplné zaistenie či uľahčenie komunikácie s odchádzajúcimi zamestnancami.
 • Zmiernenie negatívneho dopadu prepúšťania na chod spoločnosti.
 • Stabilizáciu zamestnancov, ktorí zostávajú v spoločnosti, a podporu ich motivácie.
 • Vplyv na vytváranie pozitívnej firemnej kultúry, na výkon a produktivitu.
 • Posilnenie image firmy ako dobrého zamestnávateľa na trhu práce, budovanie zamestnávateľskej značky ako vo vzťahu k vlastným zamestnancom, tak k verejnosti.

Outplacement začína v momente, keď nastane rozhodnutie, že ďalšia stratégia firmy je spojená so znižovaním počtu zamestnancov z ľubovoľného dôvodu.

V prvej fáze outplacementu je dôležitá správna komunikácia strategickej zmeny, výber zostávajúcich kľúčových zamestnancov a identifikovanie nadbytočných zamestnancov. Manažment zmeny so sebou prináša neľahké kroky, ktoré sú odlišné od každodennej praxe. Ich náročnosť sprevádzajú stresujúce faktory aj pre samotných manažérov.

Pre úspešné zvládnutie tejto fázy ponúkame:

 • realizáciu personálneho auditu so zameraním na výber kompetentných zamestnancov a talenty.
 • zaškolenie alebo koučing kľúčových manažérov na dosiahnutie efektívnej komunikácie pripravovaných zmien a opatrení. Pochopenie dôvodov a prijateľná akceptácia zamestnancami posilňuje stabilizáciu zostávajúcich zamestnancov a zmiernenie dopadu na prepúšťaných pracovníkov.

outplacement

Druhá fáza outplacementu pozostáva z opatrení na pomoc dotknutým zamestnancom. Jej hĺbka a intenzita závisí od potrieb odchádzajúcich zamestnancov a možností spoločnosti. Obsahuje viacero stupňov starostlivosti a podpory v procese hľadania nového uplatnenia.

Formy:

 • Psychologické poradenstvo pre najrizikovejšiu skupinu pracovníkov, pre ktorú je prepustenie obzvlášť náročné na osobnostné zvládnutie je podporou v kríze.
 • Kariérový koučing s cieľom identifikovať vhodné povolania pre dotknutých zamestnancov, kde by našli svoje uplatnenie a zároveň by boli veľkým prínosom aj pre zamestnávateľa.
 • Psychodiagnostika s cieľom poskytnúť dotknutým zamestnancom prostredníctvom kvalitných psychodiagnostických nástrojov zhodnotenie svojich šancí v rôznych oboroch. Jedná sa o netradičnú, ale vysoko účinnú formu pomoci odchádzajúcim zamestnancom.
 • Skupinové školenie dotknutých zamestnancov s cieľom získania jasnejšej predstavy o realizácii ďalších krokov efektívnych pri hľadaní nového zamestnania.

Ponúkané témy

 • Sociálne záchranné siete – legislatívna pomoc
 • Ako sa orientovať na trhu práce
 • Ako aktívne a účinne vyhľadávať zamestnanie
 • Ako si vytvárať siete, ako sa prezentovať
 • Ako písať CV a motivačný list
 • Ako sa presadiť vo výberovom konaní
 • Nácvik a príprava na pohovor