Výber zamestnancov

image

Pomôžeme vám s výberom správnych ľudí do vášho tímu. Navrhneme dizajn výberového konania prispôsobený potrebám vašej firmy. Odporučíme metódy procesu vychádzajúce zo skríningu vašich potrieb a špecifikácie pracovnej pozície vo vašej spoločnosti. V prípade záujmu zaškolíme vašich interných pracovníkov a poskytneme konzultácie v ktorejkoľvek fáze výberového procesu.

Možnosť využitia vysoko kvalitnej profesijnej diagnostiky a ďalších nástrojov nám umožňuje nastaviť efektívny proces výberu. Vďaka Hogan psychodiagnostike môžeme spoľahlivo a objektívne posúdiť individuálne vlastnosti, motívy správania aj potenciálne riziká uchádzača o konkrétnu pracovnú pozíciu. Pri náročnejších pozíciách si získalo široké uznanie použitie Assessment centier ako jedna z najspoľahlivejších metód výberu. Spoľahlivejšie je azda len dať pracovníkovi danú prácu nejaký čas vykonávať a pozorovať ho pri nej.

Consulting a poradenstvo pre výberové procesy:

  • Skríning potrieb a špecifikácie otváranej pracovnej pozície
  • Nastavenie profilu obsadzovanej pozície – job description
  • Vytvorenie kompetenčného modelu pre danú pozíciu
  • Konzultácie a výber metodológie procesu
  • Tvorba efektívnej inzercie
  • Vyhľadávanie kandidátov priamym oslovením
  • Stanovenie základných kritérií pre selekciu kandidátov
  • Posúdenie vhodnosti – psychogiagnostika, behaviorálne interview, metodou STAR
  • Assesment centrum – posúdenie kompetencií kandidáta v modelových situáciách.
  • Príprava adaptačného procesu – proces adaptácie tvorí most medzi kvalitným procesom výberu a procesom rozvoja.

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo pri výbere zamestnancov a pri zostavovaní pracovných tímov, pomáhame pri integrácii nových členov do pracovných tímov aj organizačnej štruktúry. Na základe analýzy výsledkov adaptačného procesu nastavujeme individualizované aj skupinové rozvojové plány a systém ďalšieho vzdelávania.