Kariérové poradenstvo „Navigácia pri hľadaní povolania“

Seminár „Inovatívne metódy v kariérovom poradenstve“

Euroguidance centrum - 4.novembra 2009 City Hotel Bratislava

Workshop: Navigácia pri hľadaní povolania

Mgr. Andrej Jeleník, POPI Slovensko, www.processwork.sk

Mgr. Eva Uhríková, www.navigaciavpovolaní.sk


Svet práce sa stal komplexnejším a rozmanitejším a otázka po zmysle práce, vlastných potrebách a túžbach získava vo všetkých oblastiach na váhe. Práve pre ľudí, ktorí nemajú "jednoduché" predpoklady nájsť si zamestnanie je čoraz dôležitejšie vidieť svoje šance a sily. Tie sa nachádzajú často v celkom nečakaných oblastiach. Niekedy je to jednoducho radosť a nadšenie, aké môžu rozvinúť, keď im práca sedí, ktoré z nich môžu spraviť cenných zamestnancov a spolupracovníkov. Za deficitmi sa skrývajú často zdroje. Na ich objavenie je potrebné aj určité nastavenie či pohľad, a samozrejme aj metodika, ako s ním pracovať.

Metódy a princípy „navigácie pri hľadaní povolania“ používajú rôzne tvorivé postupy v procese rozhodovania sa v otázkach kariéry a plánovania života, aj „soft“ faktory,  ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, nadšenie, „volanie“ a predstavivosť. Narába kreatívnym spôsobom s pohybom, priestorom a pocitmi s cieľom nájsť správne povolanie, v ktorom sa každý môže stať samým sebou. Sny a túžby človeka využíva ako zdroj motivácie a životnej energie. Na slabé stránky osobnosti nazerá ako na výhodu v iných, správnych situáciách. Má viac aspektov procesového než expertného poradenstva.

Navigácia pri hľadaní povolania je riadený tvorivý proces identifikácie najvhodnejšieho povolania zodpovedajúceho povahe človeka, osobnostným charakteristikám a osobným motivačným preferenciám. Inovatívny zážitkový prístup využívajúci prácu s vnútornými kvalitami a schopnosťami jednotlivca, jeho životnými snami a cieľmi. Snahou je objaviť tvorivý potenciál a skryté  zdroje, zladiť záujmy jednotlivca s potrebami trhu práce.

Navigácia V povolaní hľadá  spojenie medzi týmito dvoma realitami?

                            Môj skutočný potenciál

Osobné fantázie o mojom potenciáli

Osobné fantázie o svete práce

Kolektívne presvedčenia o svete práce

Čo si moje okolie (môj šéf, rodina, sociálne prostredie atď..) myslí o mojom potenciáli

                             Realita sveta práce
 

Formy poradenstva

Procesové poradenstvo:
- kladenie otázok
- dôvera v klienta, že dokáže nájsť sám      riešenie
- problém aj riešenie patria klientovi
- empowerment („zmocňovanie“) klienta

Expertné poradenstvo:
- dávanie rád
- presvedčenie že klient potrebuje informácie
- expert je požiadaný aby vyriešil problém
- potreba mať expertné znalosti v istých oblastiach


Fázy tvorivého procesu

1 fáza - inkubácia (“sedenie na vajciach“) - je často spojená s pocitmi bezmocnosti

Na psychologickej úrovni je to chvíľa, kedy si uvedomíme, že staré už nefunguje, že naša vnútorná dynamika sa zastavila. Je to obdobie, v ktorom je pre nás čoraz ťažšie sa motivovať, keďže v našich predstavách o budúcnosti a myšlienkach už nesídli radosť. Staré už nefunguje a nové ešte nie je v dohľade.  Možno si to už dlhšie uvedomujete, ale potlačili ste to, vzdorovito ste sa vrhli do práce či osobných projektov a pokúšali ste sa rozptyľovať všemožnými aktivitami. Je to moment, kedy si priznáte, že to už ďalej takto nejde, chvíľa vedomého pohľadu na to, čo je.

Vo fáze stiahnutia sa sedíme takpovediac na vajciach a dumáme. Svet okolo nás, ktorí kričí po akcii a zábave alebo slúži efektívnosti a zameraniu na cieľ, je našou nevedomosťou a nečinnosťou iritovaný. Temnota bola zatlačená do zakázanej komory a na starostlivo zamknutých dverách stojí: Pozor, neotvárať: Nebezpečenstvo depresie! Preto je v súčasnosti pre nás ťažké tento stav vnímať ako prvý krok v tvorivom procese nového zorientovania sa.

2 fáza – inšpirácia- je spojená s predstavivosťou a tvorivosťou

Keď sa melanchólia z prvej fáze dostatočne dlho spracuje, vyjasní sa temnota a uvoľní miesto inšpirácii. Teraz sa začínajú vynárať obrazy, ktoré sa dotýkajú hlboko nášho bytia. Ste fascinovaní novými perspektívami a nápadmi, kreatívnymi možnosťami.

3 fáza – realizácia- fáza aktivity, realizovanie ideí

Tu vás inšpirujúci obraz rozhýbe k aktivite. Teraz stojíte opäť oboma nohami pevne na zemi a konáte. V tento fáze je dôležitá schopnosť vedieť kreatívne zaobchádzať s konfliktami (vnútornými aj vonkajšími). Tu je namieste aj expertné poradenstvo.

 

Sen o jednote medzi životom a prácou (5 úrovní spokojnosti s prácou)

„1-hviezdičková práca“- „Prežívam svoju prácu a pracujem aby som prežil.“ Nie je to žiadna hanba. Všetci sa môžeme dostať do situácií, v ktorých sme nútení prijať najbližšie sa ponúkajúcu prácu, aby sme zarobili na naše prežitie. Niekedy je aj obdobie keď začíname v novej práci obzvlášť namáhavé. Prvé dni len prežívame, neskôr nám začne práca robiť radosť.

„2-hviezdičková práca“ – „Zariadil som sa - mám prácu a skutočný život je počas dovolenky“. Tu končí väčšina ľudí. Samozrejme sa môžeme zariadiť lepšie alebo horšie. No aj u ľudí, ktorí sa zariadili dobre je háčik: Nevedia si často ani predstaviť, že práca by mohla byť aj niečo iné než nevyhnutné zlo.

„3-hviezdičková práca“ – „Robím si svoju prácu celkom dobre a mám ju viac menej rád“. Tu už ide viac o kvalitu: Takíto ľudia sú naozaj dobrí v tom, čo robia a baví ich to. Ak patríte k tejto kategórii, ste v hornej tretine trhu práce.

„4-hviezdičková činnosť“ – „Moja práca a osobnosť sú prepojené. Rastiem do nej aj vďaka nej.“ Tu s apráca stáva životným umením. Činnosť už nesúvisí len s vašimi schopnosťami a záľubami. Vystupuje do popredia vaša jedinečná podstata a vaša osobnosť rastie s výzvami. Kultiváciu činnosti či remesla k životnému umeniu môžeme pozorovať vo všetkých kultúrach aj dobách. Vo všeobecnosti však u našich oficiálnych vzdelaní a individuálnych rozhodnutí o životnom smerovaní táto hodnota jednoznačne zaostáva.

„5 hviezdičkový život“ – „Robím to, čo som. Nepociťujem to často ani ako prácu.“ Tu už vlastne nejde ani o „prácu“. Stala sa súčasťou osobnosti. Nie je rozdiel medzi prácou a neprácou, jednoducho žijeme. (Keby sme sa spýtali jablone, či je ťažké rodiť jablká, tak by sa asi čudovala. Jabloň nebude „produkciu“ jabĺk prežívať ako prácu. Ich plodenie je jednoducho prirodzeným vyjadrením jej bytia. Ale ak by sa s námahou a bez nejakého väčšieho úspechu pokúšala vyrábať broskyne, mala by určite pocit ťažkej driny.)


Na koľko hviezdičiek ohodnotíte svoju prácu, svoje povolanie??Ukážka zážitkového cvičenia

1. Zoznam kvalít projektov                       © Thomas Diener: Esencia práce

Dvojice

Materiály: Flipchart, papier, fixky

Cieľom je zistiť viac o kvalitách, ktoré stoja v pozadí našich nápadov, projektov a snov.  Priania, nápady a projekty prichádzajú a odchádzajú. Kvality, ktoré v nich hľadáme však ostávajú značne konštantné.
 1. Sprav si brainstorming „projektov“, ktorými si sa v detstve s nadšením venoval/la.
 2. Tvoj/a partner/ka ich spíše na ľavú stranu flipchartu.
 3. Doplň tento zoznam o „projekty“, ktoré si robil s nadšením ako dospelý.
 4. Doplň tento zoznam o „projekty“, o ktorých snívaš, ktoré by si rád robil/la, keby si mohol/la. Nemusia byť realistické.
 5. Tvoj/a partner/ka sa ťa teraz ku každému bodu spýta: „Čo to bolo, čo ťa na tomto projekte fascinovalo?“ Teraz hľadáme kvality a tvoj/a partner/ka ich spíše na pravú stranu flipchartu. Kvality sú „esenciou“ projektov. Za projektom „horolezectvo“ može napríklad byť esencia hľadania výzvy. Keď klient povie: „páči sa mi predstava horolezectva, pretože som rád v prírode“, zrejme by som sa ešte spýtal: „Čo je na tom také fascinujúce byť v prírode?“ Odpoveď by mohla byť: „Pocit slobody“. Potom patrí do zoznamu sloboda.
 6. Keď zistíte, že už na strane kvalít už nič nové nepribúda, môžete ľavú stranu s projektmi zakryť.
 7. Terapeut ešte raz prečíta klientovi zoznam kvalít a potom sa spýta: „Čo ťa napadá, keď počuješ tento zoznam?“ Spoločne sa obaja pokúšajú zistiť, aký je to človek, ktorý žije takéto kvality.
Pozn.: na workshope pre krátkosť času bude vynechaný bod 3. a 4.

2. Cvičenie s hraním rolí

Dvojice

Cieľ:  Získať prístup k vlastnému nadšeniu a integrovať informácie vzdialené nášmu uvedomeniu schopné povzbudiť nás k riešeniu našich problémov.
 1. Zahráte si rolu človeka, ktorý žije kvality objavené v prvej časti cvičenia. Môže to byť fiktívna osoba, alebo nejaká známa osoba z verejného života, rozprávková bytosť a pod.
 2. K vašej postave vymyslíte životopis, príbeh jej života, pričom partner/ka vám kladie spresňujúce otvorené otázky typu: „Prečo ste sa naučili to čo robíte? Čo sa vám na tom páči? Čo vás dnes na tom fascinuje? Aké máte plány do budúcnosti?“ Na všetky tieto otázky odpovedajte z pozície vašej postavy. Smelo popusťte uzdu vašej fantázie.
 3. Po približne 5 minútach rozhovoru by ste už mohli byť celkom s vašou rolou zžití. Skúste zosúladiť aj postoj a pohyby vášho tela ( Ak je vašou postavou baletka, nebudete predsa sedieť ako roľník).
 4. Teraz váš partner/ka postaví pred vás prázdnu stoličku. Predstavte si, že na nej sedí vaše každodenné Ja a vy sa na neho pozeráte očamivami vytvorenej postavy „alter ega“.
 5. Partner/ka položí otázku, či by ste nechceli z pozície tejto fiktívnej roly vášmu Ja venovať nejakú radu či zopár postrehov k jeho súčasnej situácii.
 6. Následne sa vráťte späť do svojho Ja (sadnite si na prázdnu stoličku).
 7. Váš partner/ka prevezme rolu vašej fiktívnej postavy a zopakuje radu či postreh, ktorú ste si ešte v úlohe „alter ega“ venovali.
 8. Počúvajte a pozerajte si pri tom navzájom do očí  (to zintenzívňuje povedané)
 9. Teraz už bez rolí sa nachvíľu porozprávajte o tom, čo ste prežívali.
 

Bibliografia:

Diener, T. (2008) Esencia práce. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania, Epos, Bratislava

Článok Tajné chodníčky v džungli pracovného sveta a Rozhovor s Thomasom Dienerom http://www.processwork.sk/clanky/clanokthomas.htm

Poznámky z výcviku Navigácie pri hľadaní povolania 2007/08

 
Originálny článok - na str. 23