Akú prácu robiť počas školy?

... aby rozvíjala správnym smerom a mala význam pre budúcu kariéru

Veľmi veľa študentov už počas štúdia pracuje, niektorí menej, niektorí viac. Veď peniažky sa zídu vždy a na čokoľvek. Umožnia trocha cestovať, spoznávať iné kúty sveta, alebo je len proste s nimi lepšie žiť, viac si môžeme dopriať...

A sú to len peniaze, čo vedú mladých k práci? Nebuďme naivní ... peniaze sú dôležité, na prežitie a dobré prežitie. Je to však všetko? Čo tak zarobiť a ešte pri tom naplniť aj iné ciele? Aké? Čo Teba motivuje uvažovať o nejakej forme pracovnej aktivity popri štúdiu a príprave na skúšky? Nie je dôležitejšie , či jednoduchšie proste „len“ študovať a naplno sa venovať vzdelávaniu? Veď na to si prišiel na vysokú školu, pripraviť sa na povolanie a zvýšiť tak šance na lepšiu prácu...lepší príjem....lepší život v budúcnosti...

Stačí to však, je to záruka úspechu? Dnes sa všade hovorí, ako je ťažké získať prácu. A obzlášť absolventovi vysokej školy bez praxe. Sú naozaj vyhliadky také čierne alebo nie? Od čoho to záleží?

Dosť bolo otázok na zamyslenie, poďme si o tom čo to povedať J

Skutočne každým rokom oslavuje diplom hŕba študentov. Rozbiehajú sa do sveta práce, niektorí úspešnejšie, iní menej. Čo im otvára brány k zamestnávateľom?

Sú to tri veci a hovoria o tom, na čo sa človek hodí a sú predpokladmi dobrého výkonu:
  1. znalosti, vedomosti v obore
  2. osobnostné kompetencie
  3. motivácia človeka - teda vedieť konkrétne, čo chcem robiť a prečo
Tieto tri atribúty skúmajú zamestnávatelia u všetkých uchádzačov o prácu. Predpokladá sa však, že väčšinou ľudia s praxou majú rozvinutejšie tieto oblasti. Lebo ich mali šancu viac rozvinúť!! Na to, aby ste boli úspešní pri vstupe na pracovný trh (áno skutočne je to „trh“ kde sa stanovuje cena za tovar....fuj, to ale neznie ľudsky), je dobré už počas školy popracovať na zvýšení  vašej kvality vo všetkých troch oblastiach. A to čo najviac je možné. To je prvý krok, druhým je potom presvedčiť o tom personalistov vo firmách.

Predchádza tomu ešte nultý krok, vedieť , v čom sa idem zlepšovať. V akých schopnostiach,  zručnostiach. Keď viete v akom povolaní chcete pracovať , podľa toho volíte zameranie rozvoja. Aby ste nestrieľali len tak naslepo a vaša energia sa neminula účinku. Rôzne pozície vyžadujú nielen rôzne vedomosti, ale aj iné osobnostné kompetencie. Keď budete vedieť aké sa od človeka očakávajú, môžete sa na ich rozvoj dlhodobejšie sústrediť.

Cesta zvyšovania svojich kvalít môže byť rôzna. Klasickým štýlom učenia sa je možné efektívne zvyšovať len prvú z oblastí. Tie zostávajúce dve (a samozrejme tiež aj prvú) sa človek učí najmä skúsenosťou. Osobnostné kompetencie, ako napríklad schopnosť dosahovať ciele, schopnosť prioritizovať, delegovať, či organizovať, sú čiastočne dané osobnosťou človeka a dajú sa zvyšovať len postupne, hlavne zážitkovým učením sa v praktickej rovine.

A to je odpoveď, prečo pracovať už počas školy a v akej práci. V takej, ktorá vám umožní zvyšovať tie kvality, ktoré potrebujete v budúcom povolaní. A popri peniažkoch naplniť aj iné ciele J.

Takže najprv si stanovte, čo chcete v budúcnosti robiť! (Ozaj aj to sa ľahšie dá, keď si to vyskúšate v praxi.) A potom určite aké schopnosti a kompetencie na to potrebujete. A hor sa do ich zvyšovania.... formou osobnej skúsenosti.
Originálny článok