Prácu si hľadajte už na škole

Výhodou sú skúsenosti zo stáží či z brigád. Dobrou voľbou sú kariéroví poradcovia.

Ideál každého absolventa vysokej, prípadne strednej školy je ihneď nastúpiť do zamestnania. Nijaká pozícia však nespadne z neba. O budúce povolanie je potrebné „pobiť sa“ už počas školy. A čím skôr, tým lepšie.

Pred maturitou a štátnicami Jednou z možností sú veľtrhy práce, ako napríklad Národné Dni Kariéry, kde majú študentimožnosť otestovať si svoje schopnosti a v súvislosti so svojou budúcou kariérou požiadať o radu profesionálnych konzultantov. Prípadne si už nájsť konkrétne pracovné miesto. „Z našich skúseností je najvhodnejší čas v ročníku, ktorý predchádza tomu záverečnému. Ideálne v predmaturitných a predštátnicových ročníkoch v jarných mesiacoch. Študenti majú ešte dostatočný priestor a súčasne už začínajú uvažovať o budúcom smerovaní. Možnosť je ešte na začiatku posledného ročníka, keď sa potreba rozhodnutia zosilňuje a netlačí ešte záverečná skúška,“ hovorí kariérová poradkyňa a majiteľka spoločnosti Navigácia v povolaní Eva Uhríková. Už počas štúdia je dobré, aby budúci uchádzači o prácu prejavili čo najväčší záujem o smer, ktorým sa chcú uberať. Jednoducho, aby oslovovali čo najviac ľudí z danej oblasti, hlásili sa na brigády či stáže a mohli tak získavať cenné skúsenosti. „Tiež môžu oslovovať predstaviteľovpodnikov, aby bakalárske a diplomové výskumy a práce mohli robiť priamo vo vybraných firmách. A veľmi dôležité je ďalšie vzdelávanie. Teraz je už plynulá úroveň minimálne jedného svetového jazyka nevyhnutnosťou. Počítačové zručnosti a skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní (stáží) sú veľkou výhodou,“ uvádza HR Partner Lenovo Slovakia Bronislava Potašová. Študenti by mali dokázať aj to, že sú flexibilní a všeobecne použiteľní.

Sny a túžby ako zdroj motivácie To, čo je v mladých najlepšie, a čo sa boja navonok prejaviť, z nich dokážu vytiahnuť kariéroví poradcovia. „Metódy ,navigácie v povolaní' využívajú rôzne tvorivé postupy v procese rozhodovania sa v otázkach kariéry a plánovania života. Napríklad aj ,soft faktory', ako sú sny, želania, túžby, hodnoty, nadšenie či predstavivosť. Sny a túžby využívame ako zdroj motivácie človeka,“ hovorí Eva Uhríková. Vhodnou metódou, ako spoznávať seba samého pri výbere zamestnania, sú pre mladých zážitkové cvičenia. Podľa autora vyhľadávaných zážitkových cvičení Thomasa Dienera (projekt Esencia) želania, nápady a projekty prichádzajú a odchádzajú. Kvality, ktoré v nich hľadáme, však ostávajú pomerne nemenné.

Originálny článok