Vysoká škola dobrú prácu nezaručí

Rozhovor - Eva Uhríková, kariérová poradkyňa a koučka Navigácia v povolaní, s.r.o., pre HN:

Personalisti pri posudzovaní uchádzačov dávajú veľký pozor na to, akú školu uchádzač skončil. Univerzita však nič negarantuje, dáva iba náznak o možných schopnostiach, tvrdí Eva Uhríková pre HN.


1. Myslíte si, že na to, aby človek uspel v povolaní potrebuje nevyhnutne vysokú školu?

Myslím si, že vysoká škola nikomu nezaručuje úspech. Môže človeku priniesť rozhľad v niektorej oblasti a naučí ho sa orientovať. Mať vysokú školu skôr naznačuje, že človek si nastavil určitý cieľ a zdolal ho, má kapacity, ktoré VŠ štúdium potrebuje (i to je dnes pri rôznorodosti úrovne vysokých škôl diskutabilné).  Čo však neznamená, že ľudia so strednou školou cieľ nemajú, len si vybrali inú kariérnu cestu a VŠ na nej nebola. Pre úspech v povolaní je dôležitý celkový potenciál človeka a aj jeho osobnostné charakteristiky ako zameranosť na cieľ, ambicióznosť, súťaživosť, schopnosť ísť do rizika a rozhodovať, vytrvalosť, usilovnosť - cieľavedomosť a  tiež zdravo veriť vlastným schopnostiam. Viacej ako mať titul pri úspešnosti rozhoduje intelekt človeka a jeho schopnosť ho použiť v správnej chvíli. Je však pravda, že väčšina takýchto ľudí aj vysokú školu absolvuje, pretože im to dáva zmysel v čase rozhodovania o profesnom smerovaní . Len nektorí považujú štúdium za stratu času a nevidia v ňom zmysel pre svoj životný plán. Vedia, že tento čas využijú efektívnejšie keď budú priamo v praxi.

2. Do akej miery pri úspechu zohráva rolu práve vysoká škola?

Keď sa človek uchádza o prácu na zaujímavú pozíciu, musí presvedčiť spoločnosť, že je ten pravý na ňu. Ako to urobí je na ňom, každopádne adekvátna vysoká škola naznačuje zamestnávateľovi určité predpoklady a schopnosti, ktoré od človeka s VŠ môže očakávať. Je pravda, že v minulosti bolo percento vysokoškolákov nižšie ako je teraz. Preto aj súčasne úspešní ľudia mali v minulosti vyššie šance presvedčiť zamestnávateľa o svojich kvalitách. Tiež mnohí "rebeli",  pre ktorých VŠ nie je to pravé orechové sa často púšťajú do svojho vlastného biznisu. Potrebujú voľnosť a nespútanosť pravidlami. Neznamená to, že na ňu nemajú schopnosti. Stáva sa však často, že aj oni si časom vysokú školu dorobia :-) Dnes je trh presýtení vysokoškolákmi a mnohí z nich nemajú takú vysokú úroveň ako by sa očakávalo. Preto aj personalisti rozlišujú medzi školami a ich náročnosťou. Vysoká škola nič nezaručuje, dáva však určitú informáciu  o predpoklade schopností.

3. Stretli ste sa pri vašej práci so zaujímavými úspešnými ľuďmi, bez VŠ?

Áno, väčšinou to boli ľudia na vlastnej nohe alebo ľudia nad 35 - 40, kedy v čase štúdia týchto ľudí sa taká dôležitosť VŠ nedávala ako dnes. No musím priznať, že absolútna väčšina klientov, pre ktorých je spokojnosť a úspech v práci dôležitý a vyhľadali služby kariérneho kouča majú VŠ alebo ten istý inteligenčný predpoklad ako absolventi VŠ.

4. Ako sa prejavovali a ako vám s nimi pracovalo v porovnaní s klientmi so skončeným VŠ vzdelaním?

Nevnímala som medzi nimi rozdiel, dôležité sú iné osobnostné predpoklady človeka, jeho rýchlosť v myslení, chuť pracovať, vynaliezavosť a motivácia niečo dosiahnuť. Veriť svojím schopnostiam a vytrvalo ísť za cieľom.

5. Vedeli by ste medzi nimi popísať rozdiely v správaní, pri ambíciách, motivácií a pod.?

Rozdiel bol len u tých ľudí, ktorí boli i schopnosťami menej skúsení, prípadne mali iné osobnostné charakteristiky. Boli viac introvetrnejší, alebo nemali na seba vysoké nároky, teda stačila im určitá úroveň dosiahnutej pozície. Boli radšej vedení niekým, skôr vo výkonnej roli a pod. No to pravdepodobne nenaznačovalo ani ich predpoklad úspešnosti. Teda, či by mali VŠ alebo nie, prevdepodobne by vysoké výsledky vo svojej kariére nedosiahli.
Originálny článok