Nájdite si povolanie, ktoré vás bude baviť!

Autor: Eva Uhríkova, Navigácia v povolaní

Hľadáte prácu ktorá vám bude „sedieť“? Už vás nebaví len skúšať, chcete sa presnejšie zamieriť? Túžite mať prácu viac v súlade s vašou osobnosťou a celostne so životom? Získavať energiu z pracovnej činnosti a vnímať ju skôr ako zábavu?

Nie zriedka sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú otrávení a unudení z práce,  alebo tak zavalení  jej množstvom, že nestíhajú vnímať ako plynie život. Čo je cieľom práce? je to len a len aspekt finančný, či chceme niečo viac? Hlúpa otázka.... Jasné, že každý chce peniaze a aj čosi navyše, aby sa cítil fajn v práci, nech je zaujímavá a rozvíja človeka.  Vynárajú sa otázky, čo je takouto prácou, čo je tá najlepšia alternatíva práve pre mňa. S hľadaním tej správnej esencie a kvality povolania, s rozhodovaním kadiaľ smerovať  pomôže kariérové poradenstvo alebo kariérový (kariérny) koučing.  V minulom článku sme sa venovali spôsobom práce v kariérovom poradenstve. Dnes sa poďme sa spolu pozrieť, čo môžete očakávať od kariérového, či kariérneho koučingu.


Kariérový (kariérny) koučing

Koučing ponúka trocha odlišné spôsoby práce. Kým v poradenstve odpovede hľadá poradca v súčinnosti s klientom, v koučingu odpovede nachádza hlavne sám klient. Tým, že kouč  vedie klienta a sprevádza ho procesom. Správnymi otázkami mu umožňuje rozvíjať svoje vnútorné pohľady a nájsť najsprávnejšie riešenia pre seba. Veď, čo je cennejšie pre človeka? Riadiť sa a konať podľa vlastného uváženia, alebo podľa riešenia, ktoré nám nadiktuje niekto iný? Veď našou vnútornou potrebou je predsa robiť to, o čom sa sami a slobodne rozhodneme.

Koučing je rozvojový nástroj, ktorý učí človeka učiť sa, vnímať realitu, vidieť možnosti a vedome sa rozhodovať. Pomáha mu posúvať sa vpred, uvoľňuje bariéry brániace voľnej realizácii a výkonu. Využíva rôzne pomocné nástroje a procesy, ktoré účinne vplývajú na zorientovanie sa človeka v tom, čo skutočne chce. Kouč týmito nástrojmi vedie člobeka k vytvoreniu si plánu krokov a dodáva mu silu a vytrvalosť na ich uskutočnenie. Podporuje človeka žiť plnší a spokojnejší život. Na rozdiel od mentoringu, konzultácii či poradenstva, kouč nie je odborníkom v danej oblasti, kde klient pôsobí. Pôsobením kouča klient ľahšie formuluje a dosahuje svoje vízie, ciele.

Pri koučingu, kde klient rieši témy súvisiace s prácou sa často používajú dva výrazy – kariérový koučing a kariérny koučing.

Kariérový koučing ide procesom hľadania vhodného povolania a cieľom je nájsť oblasť, prácu, ktorá bude človeku sedieť. Lebo keď ho práca baví a je mu tak povediac „šitá na mieru“  je väčší predpoklad, že ju aj bude robiť dobre a bude v nej dosahovať lepšie výsledky. A to najdôležitejšie - bude spokojnejší a šťastnejší v pracovnom i osobnom živote.

Kariérny koučing sa skôr zameriava na úspešnosť v práci, na koučing, ktorý pomáha v kariére dosahovať výsledky, rozvíjať sa a posúvať  dopredu. Pomáha hľadať cesty a riešenia vedúce k určenému cieľu koučovaného. Odstraňuje vnútorné prekážky človeka, ktoré mu bránia realizovať sa a napredovať.

Každý z nás žije prácou, dotýka sa ho viac ako by sme si možno chceli priznať. Dokážeme veľa času tráviť rozmýšľaním a diskutovaním o problémoch s našimi známymi. Ich myšlienky a pohľady sú pre nás obohacujúce, podporia nás, rozvíria naše vnímanie. Niekedy však možu vniesť aj chaos a neistotu do nášho rozhodovania. Využitím kariérového koučingu, či poradenstva prostredníctvom človeka – profesionála, dávate šancu urobiť si „jasnejšie v hlave“ a byť istejší v ďalšom konaní.

Vybrali ste si koučing alebo poradenstvo? Ktorá metóda práce Vám viac vyhovuje? Každý človek preferuje iné spôsoby, je dobré vnímať  svoje vlastné potreby a vybrať si podľa seba. Či už metodiku práce, alebo poradcu, kouča, proste človeka, ktorému budete dôverovať , že Vám na Vašej ceste bude užitočný.


Eva UHRÍKOVÁ – NAVIGÁCIA V POVOLANÍ, kariérová poradkyňa, kouč, pracuje individuálnou aj skupinovou formou s klientmi, pomáha im nájsť svoje kariérne smerovanie a byť úspešnými. Pracuje tiež v oblasti consultingu a poradenstva personálnych procesov pre firmy, špecializuje sa na meranie a identiikovanie osobného potenciálu jednotlivca v súvislosti s jeho kariérnym plánom. www.nvp.sk

Originálny článok