Hľadanie vhodného povolania je dlhodobý proces

Ste spokojná/ý v práci? Vyhovuje Vám náplň práce, pracovné podmienky, prostredie kde pracujete? Je práca, ktorú robíte pre Vás dosť zaujímavá a tešíte sa z nej? V zamestnaní trávime väčšinu dňa a asi každý z nás by ju rád prežil príjemne. To, ako sme naladení, keď prichádzame z práce domov, sa premieta na našich blízkych, na náš ďalší život. Či sme šťastní a máme dostatok energie často závisí od toho, ako sme prežili náš pracovný deň.

No nie všetkým sa to darí ako by sme chceli. Niektorí cítia prílišnú únavu, beznádej a dokonca nechuť ísť na druhý deň opäť do tej istej práce. Veľa ľudí však zotrváva v zamestnaní a viac či menej trpí napriek svojej demotivácii. Volí radšej relatívnu stabilitu a chápe prácu ako niečo, čo musí byť predsa namáhavé, aby sme si zaslúžili výplatu. Veď nie je ľahké nájsť prácu a ešte takú, ktorá by nás bavila. Je to vôbec možné? Objavujú sa pochybnosti, a tiež možno otázniky: čo by ma vlastne bavilo, viem to vôbec?

Sú obdobia a situácie, keď staré už nefunguje a nové ešte nie je na obzore. Kedy vieme, že takto to už ďalej nejde, už nevládzeme, nechceme. Začíname si byť istí, že to chce zmenu, no nevieme, kam nás má zmena doviesť, čo by malo miesto toho prísť, aby to stálo za to. Z tohto obdobia beznádeje nám môže dopomôcť kariérny poradca. Doposiaľ sa kariérne poradenstvo – určovanie profesijnej orientácie vnímalo len ako služba, ktorá sa poskytuje v rámci školského systému deťom a študentom, alebo na úradoch práce nezamestnaným. Dnes je už možné využiť služby kariérneho poradenstva širokou verejnosťou, vrátane dospelých, ktorí chcú zmeniť alebo nájsť novú prácu.

Klienti, ktorých kariérny poradca sprevádza pri získavaní odpovedí na ich otázky, môžeme rozdeliť do dvoch väčších skupín.

Prvou skupinou sú ľudia, ktorí prichádzajú preto, aby si ujasnili, čo by ďalej v živote chceli robiť. Vedia čo nechcú, no nevedia čo chcú. V tomto prípade je čas zamyslieť sa a skúmať seba samého. Uvedomiť si svoje kvality, motivácie, túžby. Zaoberať sa samým sebou môže byť často zložité. Kariérny poradca vás bude viesť a pomôže vám „upratať si myšlienky“. Najprv spolu s vami zozbiera všetky vaše kvality, schopnosti a zručnosti, aj také, ktoré často ani neprezentujete navonok a považujete ich za samozrejmé alebo ich možno sami nepovažujete za vaše kvality. Na slabé stránky osobnosti nazerá ako na výhodu v iných, správnych situáciách. Tento zoznam kvalít sa potom použije ako vodítko pre určenie vhodného povolania. Čím viac kvalít je možné využiť v povolaní, tým bude človek dlhodobejšie spokojnejší. Cesta ako si nájsť dobrú prácu tkvie v čo najpresnejšom určení toho, čo viem a hlavne tiež aj chcem. Alternatíva vo forme „napasovávania sa“ do ponúkaných pozícií je schodná, ale veľmi zdĺhavá, vyčerpávajúca a často bezvýsledná. Preto spoločnou snahou poradcu aj klienta je nájsť to správne povolanie, ktoré „sedí“ práve vašej osobe.

Iná situácia je u ľudí, ktorí v podstate vedia ako by chceli pracovať, nedarí sa im však nájsť prácu podľa svojich predstáv. Vtedy je podstatné určenie postupných krokov, ako ísť za „vašim správnym“ povolaním. Aké sú možné spôsoby hľadania aj iné ako bežne používané. Ako aktívne k tomu pristúpiť, považovať hľadanie za prácu na plný úväzok, byť proaktívny. Nebyť len odkázaný na on-line inzeráty a pasívne čakať, či sa niečo objaví. Využiť rôzne cesty, aj keď sa „nenosia“, alebo vyznievajú pre okolie tak trocha zvláštne. Skutočne fungujú a určite vedú len k zisku, nemáme nimi čo stratiť. Čím intenzívnejšie sa takýmto postupom venujete, tým sa skráti obdobie hľadania. Ďalšia úloha je vedieť ako sa orientovať v ponukách. Niekedy sa nám zdá, že sa nám žiadna z ponúk nehodí. Je potrebné určiť si, čo by v ponuke práce malo byť, aby to bola príležitosť práve pre vás vhodná. Čím to bude presnejšie sedieť, tým je istejšia úspešnosť.

Originálny článok