Absolventi, využite pri hľadaní povolania kariérne poradenstvo!

Mať prácu, ktorá nás baví a napĺňa, zároveň samozrejme slušne živí, je snom a cieľom skoro každého človeka. Ako však zistiť, ktoré je to správne povolanie?

V týchto dňoch vychádza zo škôl množstvo absolventov vysokých a stredných škôl. Každý z nich oslavuje úspešné ukončenie štúdia, raduje sa zo získaného titulu. Ale pár mesiacov po zaslúženom oddychu sa začne naháňačka po práci. Dnes, napriek kríze, sú na pracovnom trhu veľmi široké možnosti a súčasne sú absolventi mnohokrát stratení, čo naznačuje minimálne šance rýchlo a vhodne sa zamestnať.

Pokiaľ ste nepracovali počas štúdia a prvý krát začínate hľadať prácu až teraz po škole, musíte vyvinúť väčšie úsilie, pretože ponúk, kde nie je vyžadovaná prax je pomerne málo. No čím viac času, intenzity a energie tomu budete venovať, tým budete s výsledkom spokojnejší. Spôsob ako si na ihrisku sveta práce nájsť svoje pravé miesto je v prvom rade skúmať seba samého. Zozbierať všetky schopnosti a zručnosti, aj také, ktoré často ani neprezentujete navonok a považujete ich za samozrejmé. Tento zoznam použijete ako vodidlo na určenie vhodného povolania. Cesta ako si nájsť dobrú prácu tkvie v čo najpresnejšom určení toho, čo viete a najmä, čo skutočne chcete. Alternatíva vo forme „natlačenia sa“ do ponúkaných pozícií je síce schodná, ale aj veľmi zdĺhavá, vyčerpávajúca a v dlhodobejšom horizonte často bezvýsledná.

To, čo je vo vás najlepšie, ale niekedy to neviete navonok prejaviť, vám pomôžu nájsť kariérni poradcovia. Metódy „navigácie v povolaní“ využívajú rôzne tvorivé postupy v procese rozhodovania v otázkach kariéry a plánovania života. Napríklad aj „soft“ faktory, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, nadšenie, či predstavivosť. Sny a túžby človeka sú dôležité ako zdroj motivácie a životnej energie.

Zaoberať sa samým sebou môže byť často zložité. Je užitočné mať k dispozícii niekoho, kto vás môže viesť a pomôže vám „upratať si myšlienky“. Na tento účel vám prinášame možnosť poradiť sa a zasielať vaše otázky na online kariérnu poradňu na našom portáli, e-mail: kariera.poradna@zoznam.sk. Odpovedať vám bude kariérna poradkyňa Mgr. Eva Uhríková, Navigácia v povolaní, ktorá sa poradenstvu klientom venuje vo svojej privátnej praxi. Informácie o tom, ako to prebieha na individuálnych osobných konzultáciách, prípadne skupinových workshopoch, môžete nájsť na stránke http://www.navigaciavpovolani.sk/

Originálny článok