Hľadáte nové povolanie – neviete aké?

Autor: Eva Uhríkova, Navigácia v povolaní

Hľadáte prácu a neviete presne akú? Už vás doterajšia práca nenapĺňa a uvažujete o zmene? Viete, čo nechcete, no netušíte čo je to pravé pre vás? Alebo presne poznáte svoj ideál práce, no nedarí sa vám takú prácu získať?

Vačšina ľudí sa niekoľkokrát v živote ocitne v situácii, kedy sa zamýšľa nad novou prácou. Či už preto, že starú stratili, alebo nie sú spokojní a hľadajú lepšiu. Niekedy však nie je také jasné a priamočiare nájsť nové povolanie.  Vynárajú sa otázky - ako na to, čo bude tá najlepšia alternatíva. S rozhodovaním a hľadaním správnej cesty, ale aj s odpoveďami na vaše pochybnosti  môže pomôcť kariérové poradenstvo alebo kariérový (kariérny) koučing. Poďme sa spolu pozrieť, čo môžete od týchto služieb očakávať, čím môžu byť pre vás prínosom.


Kariérové poradenstvo                                                                          

Veľa sa rozpráva na tému ako získať prácu, napísať dobrý životopis, motivačný list, uspieť na pohovore, či sa správne prezentovať a podobne. To všetko je samozrejme dôležité a prispieva k úspešnosti pri hľadaní zamestnania. Čo však predchádza samotnému hľadaniu zamestnania? Rozhodujúce pre úspech je jasné a konkrétne nasmerovanie sa na prácu, ktorá práve Vám bude úplne „sedieť“. Ak neviete kam smerovať  zaslanie životopisu a posielate ho iba skusmo, zahlcujete adresáta a úspešný výsledok je samozrejme menej pravdepodobný.  Výberové konanie je v princípe hľadanie súladu. Súladu medzi prianiami a očakávaniami kandidáta a spoločnosti, ktorá obsadzuje pracovnú pozíciu. Ako teda môžeme zo strany kandidáta ovplyvniť  aby súlad nastal? Práve procesom poznávania samého seba a ujasnením si na čo sa najviac hodím. Teda čo viem (schopnosti), čo chcem (čo ma zaujíma – motivuje) a aký som človek. Aj osobnostné charakteristiky, črty ovplyvňujú  vhodnosť  povolania pre človeka a predpoklad úspešnosti na určitej pozícii.


Kariérové poradenstvo je pomoc poradcu nájsť klientovi vhodné povolanie pre neho.

Pozostáva z troch fáz:
 1. Identifikovanie potenciálu klienta.

 2. Zamestnávateľ pri výbere vhodného kandidáta posudzuje tri zložky: schopnosti, osobnosť a motiváciu človeka. Je potrebné, aby sám kandidát dobre vedel, čo sa pod nimi skýva. Na ich základe potom určiť vhodné povolanie, profesiu. Umožní to človeku zamieriť správne svoju energiu pri hľadaní práce a zvýšiť  šance na úspech.

  Schopnosti – vychádza sa zo získaných vedomostí, no nielen formálnym štúdiom, tiež skúsenosťami získanými v pracovnej i mimopracovnej činnosti. Poradca pomáha klientovi nájsť všetky svoje kvality. Aj slabé stránky vo vhodnom kontexte môžu byť silnými. Ak je záujem klienta, je možné schopnosti overiť aj výkonovými testami (inteligencie, analytických, verbálnych, matematických schopností, testy pozornosti a podobne). Klient tak získa nezávislý a objektívnejší pohľad.

  Osobnosť – každý sme iný, máme iné osobnostné charakteristiky, ktoré predpovedajú úspešnosť v určitých typoch povolaní. Preto je dobré poznať svoje osobnostné črty a podľa nich v súčinnosti so schopnosťami a motiváciou voliť povolanie, pracovnú pozíciu.

  Motivácia – je najdôležitejšou zložkou určujúcou vhodné povolanie. Personalisti vo firmách si uvedomujú, že sa ľahšie človek naučí vedomosti a zručnosti, ak chce a je motivovaný. Keď človeka práca nebaví, napriek tomu, že je schopný odborník nebude podávať adekvátny výkon a výsledky v práci. Preto sú dôležité motivačné faktory človeka, ktoré pomáhajú dotvoriť atribúty želanej práce.

  Osobnosť aj motivácia sa dá popisovať  na základe dotazníkov, vhodne vedeným rozhovorom, alebo tiež zážitkovou prácou s alternatívami a symbolmi.

 3. Kreatívne tvorenie.

 4. Po zozbieraní všetkých kvalít človeka prichádza na rad druhá fáza, ktorá naviguje človeka pri hľadaní povolania. Je to fáza kreatívneho tvorenia a prináša mnoho alternatív. Zameriava sa na určenie povolaní zodpovedajúcich komplexnému profilu človeka.

 5. Expertné poradenstvo

 6. Keď človek vie aký je ktoré povolanie je skutočne vhodné pre neho, nastáva realizačná fáza - nájsť a získať takúto prácu. Je spojená s konkrétnymi akčnými krokmi človeka. Zostaviť dobré podklady k prezentovaniu svojej osoby – životopis, motivačný list, prípadne iný materiál, ktorý zdokladuje prednosti človeka. V tejto časti sa klient pripravuje na rozhovory s budúcim zamestnávateľom, na výberové procesy a pohovory. Zadefinuje si spolu s poradcom, čo chce o sebe komunikovať a akým spôsobom. Učí sa ako efektívne a cielene vyhľadávať možných zamestnávateľov, u ktorých je možné pracovať v tomto type povolania. Úspešnosť závisí na jasnej predstave o cieli hľadania, ktorý sa určuje spôsobom uvedeným v prvom a druhom bode.

Kariérový (kariérny) koučing ponúka trocha odlišné spôsoby práce. O týchto metódach si povieme nabudúce v pokračovaní tohto článku.

Azda neexistuje človek, ktorý by vo svojom živote neriešil otázku kto je a čo ma na tomto svete robiť. Dokážeme s priateľmi rozoberať naše pracovné podmienky, zážitky a ambície dlhé hodiny. Tieto rozhovory nás môžu obohatiť, no častokrát sa naši najbližší nachádzajú v tom istom zmätku zo svojich povolaní, ako my. Využiť kariérové poradenstvo či koučing, je možnosť porozprávať sa odborníkom, ktorý vie naše myšlienky smerovať. Výsledkom je nielen „jasno v hlave“, ale i konkrétne kroky, ktoré nás privedú k štastnejšiemu profesijnému životu. Ak teda cítite zmätok či len jednoducho potrebujete pár dobrých rád ako zmeniť či vylepšiť svoj pracovný život využite služby kariérneho poradcu či kouča.


Eva UHRÍKOVÁ – NAVIGÁCIA V POVOLANÍ, kariérová poradkyňa, kouč, pracuje individuálnou aj skupinovou formou s klientmi, pomáha im nájsť svoje kariérne smerovanie a byť úspešnými. Pracuje tiež v oblasti consultingu a poradenstva personálnych procesov pre firmy, špecializuje sa na meranie a identiikovanie osobného potenciálu jednotlivca v súvislosti s jeho kariérnym plánom.

Originálny článok