Stretli ste sa s Hogan diagnostikou?

Máte pred sebou ponuku na prácu, o ktorú máte záujem. Budete v nej úspešný a je to naozaj vhodná práca pre vás? Úspech v rôznych pracovných pozíciách totiž závisí od rôznych vlastností.

Hogan psychodiagnostika predstavuje tridsať rokov výskumu, testovania a používania pri hodnotení kompetencií pracovníkov. Posúva sa od jednoduchého opisu osobnosti jednotlivca na predvídanie jeho výkonu v určitých pozíciách. Táto diagnostika je najčastejšie využívaná v personálnych procesoch, najmä pri výberoch zamestnancov a personálnych zmenách, ale tiež pri rozvoji ľudí a kariérnom plánovaní.


Tri Hoganove testy

Hoganove dotazníky identifikujú potenciál človeka a dokážu predvídať úspešnosť jedinca na konkrétnej pracovnej pozícii s vysokou mierou spoľahlivosti. Vlastnosti dôležité pre jednu prácu môžu oslabiť výkon v inej práci. Na Slovensku sú dostupné tri druhy Hoganových testov: osobnostný dotazník (HPI), dotazník motívov, hodnôt a preferencií (MVPI) a rozvojový test (HDS).


Osobnostný potenciál

Hoganov osobnostný dotazník (HPI) popisuje charakterové črty človeka potrebné pre výkon určitej profesie, teda či sa daná osoba svojím osobnostným potenciálom hodí pre určité povolanie. Dokáže posúdiť napríklad manažérsky, či obchodný potenciál, danosť pre prácu so zákazníkmi, v službách, schopnosť zvládať záťaž, stres a ďalšie.


Motivácia a hodnoty

Ak neviete, ktorá profesia sa k vám hodí, aké pracovné prostredie alebo aspekty práce vás dokážu správne motivovať alebo aký typ práce/firmy si vybrať, vyskúšajte dotazník motívov, hodnôt a preferencií (MVPI). Nebojte sa zložitého názvu. V tomto dotazníku si ujasníte, čo sú vaše katalyzátory výkonu, čo vás poháňa vpred a štartuje váš potenciál, aké aspekty práce vás naplnia spokojnosťou. Jednoducho povedané, zisťuje do akej miery vám bude „sedieť“ pozícia, pracovný tím, alebo firemná kultúra spoločnosti.


Rizikové správanie

Posledný z trojice testov ide ešte hlbšie. Hoganov rozvojový test (HDS) odhaľuje rizikové tendencie správania sa človeka v záťažových a krízových situáciách. Ako sa správate pod tlakom? Dokážete spracovať stres? Máte problémy s komunikáciou v tíme?

Za normálnych okolností dokážeme využívať svoje kvality a potenciál naplno. No keď sa dostaneme pod tlak, môžeme stratiť nad sebou kontrolu a prejaví sa naša odvrátená stránka, ktorá sa stáva brzdou a môžeme zlyhať. Ak tieto „nežiaduce“ prejavy a tendencie, ktoré každý z nás má, spoznáme a naučíme sa s nimi pracovať, môžeme ich ľahšie prekonať a nebudú nás brzdiť v rozvoji a úspechu.

Hoganove testy je možné administrovať on-line spôsobom cez internet, chráneným prístupom. Sú lokalizované na slovenskú populáciu podľa medzinárodných štandardov. Ak vás Hogan diagnostika zaujala a chceli by ste vedieť viac, pozrite si podrobnejšie informácie na stránke navigaciavpovolani.sk.Kariérový alebo kariérny koučing?
  • Nie je to to isté
    Kým v poradenstve hľadá poradca odpovede v súčinnosti s klientom, koučing ponúka trocha odlišné spôsoby práce. V koučingu odpovede nachádza hlavne sám klient. Kouč umožňuje klientovi správnymi otázkami rozvíjať jeho vnútorné pohľady a nájsť najsprávnejšie riešenia.
  • Kariérový koučing
    je proces hľadania vhodného povolania a cieľom je nájsť oblasť, prácu, ktorá bude človeku sedieť. Lebo keď ho práca baví a je mu tak povediac „šitá na mieru“, je väčší predpoklad, že ju bude robiť dobre a bude v nej dosahovať lepšie výsledky. A to najdôležitejšie – bude spokojnejší a šťastnejší v pracovnom i osobnom živote.
  • Kariérny koučing
    sa skôr zameriava na úspešnosť v práci, na koučing, ktorý pomáha v kariére dosahovať výsledky, rozvíjať sa a posúvať dopredu. Pomáha hľadať cesty a riešenia vedúce k určenému cieľu koučovaného. Odstraňuje vnútorné prekážky človeka, ktoré mu bránia realizovať sa a napredovať.

Originálny článok - strany 20-21