Aké osobnostné kompetencie je dôležité rozvíjať pre úspešný štart kariéry

V minulom čísle sme sa venovali dôvodu prečo pracovať už počas školy a akú prácu si voliť, aby prispievala k zvyšovaniu potrených kompetencii človeka. Okrem odborných, teda „hard skills“, sú vhodné pre jednotlivé pracovné pozície aj určité konkrétne osobnostné kompetencie. Dnes si povieme aké osobnostné kompetencie je dôležité rozvíjať.

Všeobecne prieskumy hovoria, že úspešnejší sú ľudia s vyššími rozumovými schopnosťami, teda vyššou všeobecnou inteligenciou. Čo spadá skôr do roviny schopností . A čo osobnostné črty, kompetencie, vplývajú aj ony na úspech človeka v kariére? Určite áno! Tie najčastejšie žiadané zamestnávateľmi sú napríklad stabilita a emočná vyrovnanosť v záťažových situáciách, zameranosť na cieľ, drive, sebaistota, prebratie zodpovednosti, schopnosť robiť rozhodnutia, schopnosť pracovať v rýchlo meniacom sa prostredí, strategické myslenie a podobne.

Zamyslime sa však, v akých povolaniach, pozíciách prinášajú tieto vlastnosti úspech. Sú to zväčša riadiace pozície, tiež samostatné pozície do veľkej miery vyžadujúce riadenie seba,  iných, úloh, či projektov. Očakávame všetci úspech, či postup po takomto rebríčku? Alebo pre niekoho vyzerá úspech inak? Čo je vašou vysnívanou prácou? Je množstvo pozícii, kde na vynikajúcu prácu a úspech sú nielen vítané ale aj nevyhnutné iné osobnostné kompetencie. Napríklad dôslednosť, zameranie na detail, kooperatívnosť, diplomatickosť, schopnosť kreatívne myslieť, pragmatickosť v riešení, schopnosť implementovať zadania a pod.

Aké osobnostné kompetencie je teda potrebné rozvíjať? No z doposiaľ povedaného vyplýva, že to značne závisí od vašich plánov do budúcnosti. Najideálnejšie je, keď viete, ktorým smerom sa po skončení školy chcete uberať, teda aké povolanie budete vykonávať. Podľa vašej cieľovej pozície, prípadne jej charakteru, si viete stanoviť svoje zameranie na svoj osobnostný rozvoj. Vedieť, na čo sa zamerať je často podstatnejšie ako spôsob, akým rozvoj realizujete. Napríklad z popisov pozícii na pracovných portáloch je možné si urobiť sumár žiadaných osobnostných kompetencii, alebo existuje aj literatúra, ktorá sa zameriava najmä na manažérske kompetencie. Vo niektorých firmách majú na jednotlivé pozície vypracované kompetenčné modely.

Zároveň vám chcem priniesť aj druhý pohľad J

Osobnostné kompetencie sú do veľkej miery nám dané geneticky. Zo stavby mozgu a neurónov vyplývajú aj charakterové črty „dané nám do vienka“ (hovorí o tom MUDr. František Koukolík, DrSc. zaoberajúci sa výskumom mozgu). Môžeme ich rozvíjať ale nie úplne zmeniť.  Ale keď tam raz zakódované fyzicky nie sú, je priam nereálne ich vytvoriť (hovorí vo svojich prednáškach Koukolík).Teda podľa potenciálu našich osobnostných charakteristík (a všetci nejaké máme)  sa dá naopak určiť, na aké povolanie sa hodíme, aké má mať atribúty. Naše kvality sa potom majú možnosť  realizovať. Keď tento náš životno-pracovný cieľ poznáme, ľahko sa zameriame na rozvinutie potenciálu – našich kompetencií. V takejto práci sa potom budeme cítiť ako „ryba vo vode“ a budeme aj úspešnejší.

Je to komplikované? Verím, že nie. Ak ste náhodou zmätení a neviete aké osobnostné črty máte, existujú aj mnohé psychologické testy, ktoré vám môžu byť nápomocné.

Prajem správne nasmerovanie sa a radosť z rozvoja J.
Originálny článok