Zistite všetko o sebe, potom o škole

Mnoho žiakov si nevie vybrať správny odbor. Čím to je?

Často si vyberajú podľa predmetov, ktoré zvládajú na strednej škole. Alebo používajú vylučovaciu metódu - "tu nie je matika, sem sa dostanem ľahko". Nehľadia na výber školy ako na cestu k povolaniu. Pritom by sa mali najskôr zamyslieť, čo by chceli v živote robiť - charakteristika povolania, kľúčové aspekty. A potom sa pozrieť, ktorá škola ich k tomu najlepšie dovedie.


Existuje presný návod?

Presný nie. Mám syna maturanta a tiež to nemal ľahké. Je šikovný v mnohých veciach, pozreli sme sa na to, čo rád robí, aké typi činností a čo by ho bavilo aj v práci. Jednoznačne pomenoval komunikáciu s ľuďmi, riešenie úloh, logické problematické rébusy. Baví ho tiež vyjednávanie, prezentovanie, má rád konkrétne výsledky aj finančný zisk, je dobrý v matike a informatike. Vyšli z toho odbory, kde bude môcť využívať svoje "nadanie" na techniku a IT, no smerom k práci s ľuďmi, konkrétne analytik, konzultant, team leader, obchodník v IT a podobne. Výber padol na štúdium IT alebo techniky, s možnosťou pribrať si aj manažérske predmety.


Teda vybrať podľa toho, čo nás baví...

Nie celkom. Rozhoduje aj úroveň a reputácia školy. Odporúčam urobiť si prehľad, čo všetko ponúka, či spolupracuje s firmamy, akých absolventov vychováva.


A ak si uchádzači nevedia sami zadefinovať svoje kvality?

Existujú dotazníky profesijnej orientácie. Najznámejšia je Hollandova teória. No tie pomenujú smery iba orientačne, ako napríklad umelecký, vedecký alebo socíalny smer. Tu je dôležitý spôsob, akým sú výsledky konzultované so študentom.


Mnohý až neskôr zistia, že si zle vybrali. Čo robiť v tedy?

Treba si zvážiť, či sa dá niečo pribrať, napríklad predmety z inej fakulty či odboru. Hlavné je zamyslieť sa, nakoľko je pôvodný odbor kompatibilný s tým, čo chcú neskôr robiť. Ak sa to z veľkej časti rozchádza, je potrebné urobiť zmenu čo najskôr.

Originálny článok zverejnený na HNonline.sk Originálny článok zverejnený v papierovom vydaní Hospodárskych novín