Stĺpček Evy Uhríkovej- Pravé miesto na trhu

Mať prácu, ktorá nás baví a napĺňa, zároveň, samozrejme, slušne živí, je snom a cieľom vari každého človeka. Ako však zistiť, ktoré je to správne povolanie, je otázka nie vždy úplne jednoduchá. Absolventi stredných a vysokých škôl majú dnes na pracovnom trhu veľmi široké možnosti a súčasne sú často stratení, čo paradoxne zasa naznačuje minimálne šance rýchlo a vhodne sa zamestnať. Spôsob, ako si na ihrisku sveta práce nájsť svoje pravé miesto, je v prvom rade skúmať seba samého. Uvedomiť si svoje kvality, motivácie, túžby. Zozbierať všetky schopnosti a zručnosti, aj také, ktoré často nereprezentujeme navonok a považujeme ich za samozrejmé. Tento zoznam potom použiť ako vodidlo na určenie vhodného povolania. Čím viac kvalít je možné využiť v povolaní, tým bude človek dlhšie spokojní. Cesta, ako si nájsť dobrú prácu, tkvie v čo najpresnejšom určení toho, čo viem a chcem. Alternatíva vo forme „natlačenia sa“ do ponúkaných pozícií je schodná, ale veľmi zdĺhavá, vyčerpávajúca a často bezvýsledná. Metódy sebareflexie, teda spôsoby, ako spoznať seba samého, sú rôzne. Najjednoduchšou je dopriať si priestor a čas sám pre seba a zaoberať sa touto otázkou. Často si myslíme, že to nejako samo príde. Je preto užitočné mať k dispozícii niekoho, kto nás môže viesť a pomôže nám upratať si myšlienky. Autorka je kariérová poradkyňa spoločnosti Navigácia v povolaní

Originálny článok